РАЗВИТИЕ НА ПРИНЦИПА НА РАВЕНСТВО
В ПРАКТИКАТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ