За контакти


Пловдивски университет "П. Хилендарски"

Юридически факултет

гр. Пловдив – 4000, ул. "Цар Асен" № 24

тел.: 032/ 261-283; факс: 032/ 261-378

e-mail: info@studiaiuris.com


Вижте Studia Iuris на по-голяма карта