Брой № 2декември 2017 г.

 

 

 

 

25 ГОДИНИ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА

ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРАВОТО - ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ"

 

25 ГОДИНИ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Венцислав Стоянов

 

 

РИМСКО ПРАВО

 

САКРАЛНОТО И СВЕТСКОТО В РИМСКАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРАВО

Малина Новкиришка - Стоянова

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС

 

Ваня Тодорова
 
Милена Рангелова

 

 

ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО

 

Георги Пенчев

 

ПРАВЕН РЕЖИМ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Надежда Христова

 

 

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

 

ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЗДРАВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Антония Илиева

 

ПРИНЦИПЪТ UTI POSSIDETIS И НЕГОВОТО МЯСТО В СЪВРЕМЕННОТО МЕЖДУНАРОДНО ПУБЛИЧНО ПРАВО

Стоян Мемцов

 

 

СТУДЕНТСКО ТВОРЧЕСТВО

 

Изабела Петкова