Брой 2 за 2015 г. на Studia Iuris 

Брой 2 за 2015 г. на списание "Stidia Iuris" съдържа материали от различни отрасли на правото, стуктурирани в отделни рубрики. Основни автори в броя са преподаватели от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски". Освен това са публикувани материали на колеги от други университети в България и чужбина, докторанти и студенти на Юридическия факултет. Статиите са публикувани в PDF-формат и могат да бъдат четени онлайн или сваляни от сайта.

---

Брой 1 за 2015 г. на Studia Iuris

Брой 1 за 2015 г. на списание Studia Iuris е вече факт. Може да прочетете материалите или да ги свалите в PDF формат. Приятно четене!

---

Вторият брой на Studia Iuris

Вторият брой на списание "Stidia Iuris" съдържа материали от различни отрасли на правото, подредени в отделни рубрики. Основни автори в броя са преподаватели от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски". Освен това са публикувани материали на колеги от други университети, докторанти, дипломанти и студенти на Юридическия факултет. Статиите са публикувани в PDF-формат и могат да бъдат четени онлайн или сваляни от сайта.

Приятно четене!

---

Пилотният брой на Studia Iuris

В Първия пилотен брой на списание „Studia Iuris" публикуваме научните съобщения на част от участниците в семинара „135 години български конституционализъм". 
Събитието, което бе организирано от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", бе посветено на 135-та годишнина от приемането на Търновската конституция и 16 април – Ден на Конституцията и професионален празник на юриста. 
Семинарът бе открит от Ректора на ПУ - проф. д-р Запрян Козлуджов, който приветства участниците и изрази задоволството си от провеждането на подобни събития в Пловдивския университет. Проф. д-р Емилия Друмева – дългогодишен преподавател по Конституционно право в ЮФ, произнесе „Laudatio за Конституцията".
Във форума с научни съобщения участваха преподаватели от Юридическия факултет, докторанти във  факултета, както и много студенти, изучаващи специалност „Право" в университета. Засегнатите теми са разнообразни и засягат различни въпроси, свързани с конституционното развитие на България. Голяма част от научните съобщения са свързани със сравняване редица държавни органи според правната им уредба по Търновската конституция и сега действащата Конституция на Република България. Представени са и теми, касаещи предизвикателствата пред конституционализма предвид динамиката на обществено-политическия живот.