Брой № 1юни 2016 г.

 

 

 

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

 

ТИПОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ ИНСТИТУТ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Борислав Цеков

 

ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯ И КОНСТИТУЦИОНЕН ПРОЦЕС

Благой Делиев

 

 

ДАНЪЧНО ПРАВО 

 

ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 124а ОТ ДОПК В СВЕТЛИНАТА НА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1/18.05.2016 г. ПО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 3/2015 г., ОСС ОТ І И ІІ КОЛЕГИЯ НА ВАС

Недялка Петрова

 

 

ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО

 

ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Георги Пенчев                                                                                       

 

 

ЦЪРКОВНО ПРАВО

 

ОТНОСНО УРЕДБАТА НА РУМЪНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

Десислава Стоянкова

 

 

МЕДИЦИНСКО ПРАВО

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ЖАЛБИТЕ НА ПАЦИЕНТИ В СТРУКТУРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Светлозар Спасов, Антония Илиева

 

 

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

 

МЕЖДУНАРОДНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В СИСТЕМАТА НА ООН

Мария Христозова

 

 

ЧУЖДЕСТРАННИ АВТОРИ

 

L'âge  d'or  de  l'ancienne  faculté  de  droit  de  Bourges  au  xvie  siècle

Xavier Godin

* Статията е преведена и на български език

 

 

ОТЗИВИ

 

ПРЕМИЕРА НА ЮРИДИЧЕСКА  КНИГА

Радослава Янкулова