Брой № 1юни 2017 г.

 

 

 

 

СЕМЕЙНО ПРАВО

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО МЕЖДУ СЪПРУЗИ В СВЕТЛИНАТА НА ПРИНЦИПИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО СЕМЕЙНО ПРАВО

Димитър Топузов

 

 

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 

ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ НА ДЕПОЗИТАРЯ НА   КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ

Александър Александров

 

 

ПРОИЗХОД И ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ВЪЗЗИВНОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ДО КРАЯ НА XIX ВЕК ВЪВ ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ И РУСИЯ

Димитрия Дърмонска


 

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПРАВО

 

ФУНКЦИИ НА ПРОКУРОРСКИЯ НАДЗОР В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 1947 Г.

Нели Радева

 

 

МЕДИЦИНСКО ПРАВО

 

ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДОНОРСТВОТО НА ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ В МЕДИЦИНСКИ АСИСТИРАНАТА РЕПРОДУКЦИЯ

Антония Илиева

 

 

ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО

 

ПРИНЦИПИТЕ НА ПЪРВИЧНОТО ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Георги Пенчев

 

 

СРАВНИТЕЛНО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

 

ЕПИЗОДИ ОТ КОНСТИТУЦИОННАТА ИСТОРИЯ НА САЩ

Борислав Цеков

 

 

СТУДЕНТСКО ТВОРЧЕСТВО

 

УРЕДБА НА МАШИННОТО  ГЛАСУВАНЕ СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ИЗБОРНО ПРАВО – ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ                                 

Иван Кърчев 

 

КОНСТИТУЦИОННА ЖАЛБА – СРАВНИТЕЛНОПРАВНИ АСПЕКТИ

Драгослава Кръстева